Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru
25.08.2022

T.C.
GÜMÜŞHANE
ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 

Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Unvanı Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru

 

Komisyon Başkanlığımızca 23.05.2022 tarihinde Gümüşhane Adliyesinde istihdam edilmek üzere; Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı için yapılan sözlü sınava ilişkin nihai sonuç aşağıda ilan edilmiştir.

Sözlü sınav sonucu başarılı olup atanmaya hak kazanan hak sahiplerinden aşağıda liste halinde istenilen evrakların 08 Eylül 2022 Perşembe gününe kadar Gümüşhane Adalet Komisyonu Yazı İşleri Müdürlüğünde olacak şekilde elden teslimi veya posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde (belirtilen tarihe kadar) istenilen belgeleri teslim etmeyenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların istihdamları yapılmayacaktır. İstihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmesi feshedilecektir.

İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanen duyurulur. 25.08.2022

 

BAŞARILI (ASİL+YEDEK) ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
1-2 Adet Biyometrik Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş Memur Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Uygun)
2-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet üzerinden alınan barkodlu)
3-Mal Bildirim Formu
(tıklayınız) (bilgisayar ortamında eksiksiz ve doğru şekilde doldurulacak, mavi kalemle imzalanacaktır.)

4-Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi

5-2020 KPSS Sonuç Belgesi (barkodlu bilgisayar çıktısı)

6-Güvenlik Soruşturması Formu (tıklayınız) (bilgisayar ortamında eksiksiz ve doğru şekilde iki adet doldurulacak, çıktı alınıp fotoğraf yapıştırılacak, mavi kalemle imzalanacaktır.)

7-Sağlık Beyanı Formu (tıklayınız) (bilgisayar ortamında eksiksiz ve doğru şekilde doldurulacak, mavi kalemle imzalanacaktır.)

8-Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan barkodlu)

9-Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan barkodlu)

10-Mecburi Hizmetle Yükümlü Olmadığına Dair Dilekçe (tıklayınız) (bilgisayar ortamında eksiksiz ve doğru şekilde doldurulacak, mavi kalemle imzalanacaktır.)

11-Eş Durum Beyanı (tıklayınız) (Bekâr Adaylar da dahil olmak üzere)

12-Koruma ve Güvenlik Görevlisi kimlik kartı fotokopisi

13-Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 6-18/c maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları kapsayacak şekilde tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları;

       a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak

       b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

       c)  Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,

       d) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak

 

ve Adayın görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak şartlarını taşıdığını gösterir “Koruma ve Güvenlik Görevlisi olur” ibareli Sağlık Kurulu Raporu,

 

(Atamaya hak kazanan adayların yukarıda liste şeklinde belirtilen belgeleri telli naylon dosya içerisinde sırası ile eksiksiz olarak belirlenen güne kadar getirmeleri/göndermeleri gerekmektedir.)

 

T.C. KİMLİK NUMARASI
ADI SOYADI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Gümüşhane Adliyesi Bağlarbaşı Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi No:59 29000 Merkez/Gümüşhane

Telefon

0 456 213 10 02

0 456 213 39 67 (Faks)

E-Posta

gumushanecbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu