Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Boy/Kilo Ölçümü Sonuçları ve Sözlü Sınav Tarihleri Duyurusu
22.04.2022

T.C.

GÜMÜŞHANE

ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN


İ L A N

 

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 01.03.2022 tarih ve E-32992892-4089/5811 sayılı yazıları ile Gümüşhane Adliyesinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı için 18 Nisan 2022 Pazartesi günü saat 09:00’da Gümüşhane Adalet Sarayında yapılan boy ve kilo ölçümü sonucunda başarılı ve başarısız olan adaylara ilişkin sorgulama ekranı aşağıda mevcut olup, boy ve kilo ölçümü sonrası “Başarılı” olan adayların sözlü sınava girmeye hak kazandıkları,

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 09:00’da Gümüşhane Adalet Sarayı (Bağlarbaşı Mahallesi) 2. katta bulunan Adalet Komisyonu Kalemi önünde hazır bulunmaları,

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ilgili ilanın II) Özel Şartlar başlığının C-maddesinde bulunan “d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,” maddesinin gereğinin ifası için tam teşekküllü bir hastaneden sağlık kurulu raporunu temin edip sözlü sınav günü Başkanlığımıza sunmaları,

Belirtilen gün ve saatte sözlü sınava gelmeyen adayların başarısız sayılacakları, geçerli bir nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport vs. yanında olmayan adayların sözlü sınava KESİNLİKLE ALINMAYACAĞI,

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak olup ilanen tebliğ olunur.

 

Sözlü Sınav Yeri       : Gümüşhane Adalet Sarayı (Bağlarbaşı Mah.)

Sözlü Sınav Tarihi    : 23 Mayıs 2022 Pazartesi

Sözlü Sınav Saati      : 09:00

TC Kimlik No
Adı Soyadı
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Gümüşhane Adliyesi Bağlarbaşı Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi No:59 29000 Merkez/Gümüşhane

Telefon

0 456 213 10 02

0 456 213 39 67 (Faks)

E-Posta

gumushanecbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu