Sözleşmeli Hizmetli Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru
25.08.2022

T.C.
GÜMÜŞHANE
ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 

Sözleşmeli Hizmetli Unvanı Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru

 

Komisyon Başkanlığımızca 23.05.2022 tarihinde Gümüşhane Adliyesinde istihdam edilmek üzere; Sözleşmeli Hizmetli unvanı için yapılan sözlü sınava ilişkin nihai sonuç aşağıda ilan edilmiştir.

Sözlü sınav sonucu başarılı olup atanmaya hak kazanan hak sahiplerinden aşağıda liste halinde istenilen evrakların 08 Eylül 2022 Perşembe gününe kadar Gümüşhane Adalet Komisyonu Yazı İşleri Müdürlüğünde olacak şekilde elden teslimi veya posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde (belirtilen tarihe kadar) istenilen belgeleri teslim etmeyenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların istihdamları yapılmayacaktır. İstihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmesi feshedilecektir.

İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanen duyurulur. 25.08.2022

 

BAŞARILI (ASİL+YEDEK) ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
1-2 Adet Biyometrik Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş Memur Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Uygun)
2-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet üzerinden alınan barkodlu)
3-Mal Bildirim Formu
(tıklayınız) (bilgisayar ortamında eksiksiz ve doğru şekilde doldurulacak, mavi kalemle imzalanacaktır.)

4-Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi

5-2020 KPSS Sonuç Belgesi (barkodlu bilgisayar çıktısı)

6-Güvenlik Soruşturması Formu (tıklayınız) (bilgisayar ortamında eksiksiz ve doğru şekilde iki adet doldurulacak, fotoğraf yapıştırılacak, mavi kalemle imzalanacaktır.)

7-Sağlık Beyanı Formu (tıklayınız) (bilgisayar ortamında eksiksiz ve doğru şekilde doldurulacak, mavi kalemle imzalanacaktır.)

8-Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan barkodlu)

9-Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan barkodlu)

10-Mecburi Hizmetle Yükümlü Olmadığına Dair Dilekçe (tıklayınız) (bilgisayar ortamında eksiksiz ve doğru şekilde doldurulacak, mavi kalemle imzalanacaktır.)

11- Eş Durum Beyanı (tıklayınız) (Bekâr Adaylar da dahil olmak üzere)

 

 

(Atamaya hak kazanan adayların yukarıda liste şeklinde belirtilen belgeleri telli naylon dosya içerisinde sırası ile eksiksiz olarak belirlenen güne kadar getirmeleri/göndermeleri gerekmektedir.)

T.C. KİMLİK NUMARASI
ADI SOYADI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Gümüşhane Adliyesi Bağlarbaşı Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi No:59 29000 Merkez/Gümüşhane

Telefon

0 456 213 10 02

0 456 213 39 67 (Faks)

E-Posta

gumushanecbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu