Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü ve Adli Görüşme Odası Kuruldu
22.06.2021

10 Temmuz 2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Adalet Bakanlığının ana hizmet birimi olarak yapılandırılan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığının başlıca hedefleri arasında; başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere tüm suç mağdurlarının sahip oldukları haklar ile kendilerine sunulabilecek yardım ve destek hizmetleri konusunda bilgilendirilmesi, adli yardım hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde işleyişine yönelik gereken tedbirlerin alınması ve kırılgan gruba mensup mağdurların adli süreçte etkin şekilde desteklenerek adalete erişimlerinin kolaylaştırılması yer almaktadır.

Öte yandan Yargı Reformu Stratejisi ile Bakanlığımız Stratejik Plânında, adalete etkin erişim için adli yardım sisteminin güçlendirilmesine yönelik açık hedeflere yer verilmiştir. Özel hukuk alanında adli yardıma başvuru prosedürünün kolaylaştırılarak standart bir başvuru formu oluşturulması ve e-Devlet Sistemi üzerinden başvuru imkânı getirilmesi de bu hedefler arasında yer almaktadır.

Anılan hedefler kapsamında, özel hukuk alanında mahkemelere yapılacak adli yardım başvurularında kullanılmak üzere bir form oluşturulması ve başvuru sırasında istenen belgelerin standarda bağlanmasına yönelik, yürütülen çalışmalar neticesinde hazırlanan Adalete erişimin güçlendirilmesi, uygulamada yeknesaklığın sağlanabilmesini ve özel hukuk alanında mahkemelere yapılacak adli yardıma başvuru usulünün kolaylaştırılması amacıyla oluşturulan ve aşağıda sunulan standart başvuru formunun adli yardım başvurularında kullanılmaya başlanılmıştır.

Söz konusu başvuru formunun hukuk mahkemeleri yazı işleri müdürlükleri, ön bürolar ve adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğünden fiziken temin edebilecekleri gibi, aşağıdaki linkten de ulaşılabilmektedir.

 

Adli Yardım Başvuru Formu

Adres

Gümüşhane Adliyesi Bağlarbaşı Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi No:59 29000 Merkez/Gümüşhane

Telefon

0 456 213 10 02

0 456 213 39 67 (Faks)

E-Posta

gumushanecbsisaretadalet.gov.tr